Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

"Esélyt adunk, utat mutatunk."

Dolgozatok

Fejlesztőpedagógia a javítóintézetben

Jerminé Nagy Mária A gyereket nem lehet megjavítani. A múltat sem lehet kijavítani, sőt az okozott sérüléseket sem. A helyzeten lehet javítani. A bepiszkolódott ablakot lehet lemosni, amelyen keresztül nézte eddig a világot. “Íme tisztán láthatod a világot, ami kint van. Nem olyan a világ! Gyere megmutatom!” Deviáns fiatalok beszédfejlesztése a mesék segítségével Az intézetünkben […]

Fejlesztőpedagógia a javítóintézetben Read More »

A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében – A javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. Kódex szabályozása alapján

Havasi Sára TDK dolgozat Tudományos dolgozatom a büntetés-végrehajtási jogon belül elhelyezhető javítóintézeti nevelés végrehajtásával foglalkozik a 2013. évi CCXL. törvény, vagyis a Büntetés-végrehajtási Kódex tükrében. Elolvasom

A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében – A javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. Kódex szabályozása alapján Read More »

A fiatalkorúak a magyar és a spanyol büntető igazságszolgáltatásban

Bory Noémi – Phd értekezés tézisei A dolgozat célja a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó speciális anyagi, eljárási és végrehajtási jogi rendelkezések átfogó bemutatása Magyarországon és Spanyolországban. Célom volt kiemelten foglalkozni a fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének és a javítóintézeti nevelésnek a bemutatásával Magyarországon és Spanyolországban. Elolvasom

A fiatalkorúak a magyar és a spanyol büntető igazságszolgáltatásban Read More »

Előzetes letartóztatás végrehajtása javítóintézetben

Lantos Carmen Dolgozatomban csak a javítóintézetben folyó munkát ábrázolom, nem térek ki a büntetésvégrehajtási intézetekben végrehajtott előzetes letartóztatásra. Hasonlóképpen csak az említett viszonylatban Szőlő utcából Aszódra ítélt fiatalokkal felvett interjúkat vizsgálom a jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelés gyakorlatát. Elolvasom

Előzetes letartóztatás végrehajtása javítóintézetben Read More »

A javítóintézeti nevelés kiszabásának bírói gyakorlata Magyarországon

Farkas Henrietta Regina A bíróságok évente két-háromszáz alkalommal szabnak ki javítóintézeti nevelést. Az ítélkezési gyakorlat elemzéséhez számos olyan ítélet került megvizsgálásra, amely fiatalkorúakra intézeti nevelést rendelt el. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a magyar bíróságok milyen körülmények megléte esetén ítélik a fiatal elkövetőket javítóintézeti nevelésre, vagyis milyen körülményeket értékelnek a szankció megválasztása és

A javítóintézeti nevelés kiszabásának bírói gyakorlata Magyarországon Read More »

Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél – fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával

Halász Alexandra Anna Jelen dolgozatomban egy nagyobb, intézményi kutatáshoz – Kökönyei Gyöngyi, Józan Anna és az ELTE Kriminológiai Pszichológia Kutatócsoport munkájához – csatlakozva vizsgálom fiatalkorú fogvatartottak önértékelését, társas és személyes nehézségeiket, valamint kockázatvállalásukat. Elolvasom

Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél – fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával Read More »

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben

Miklós Rita Kutatásom legfőbb irányvonala a deviáns viselkedésű fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációjára terjedt ki, konkretizálva a javítóintézet keretein belül folyó nevelési módszerekre. Ezen módszerek megismeréséhez, sikerült betekintést nyernem és tapasztalatokat gyűjtenem, hiszen a három év során eltöltött gyakorlataim helyszíne többnyire az aszódi javítóintézet keretein belül valósulhatott meg, ahol lehetőségemül szolgálhatott a fiatalkorú elítéltekkel folyó munkálatokba való

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben Read More »

Megszakítás