Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

"Esélyt adunk, utat mutatunk."

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOKTovább
1.2. SZERVEZETI STRUKTÚRATovább
1.3. AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET VEZETŐITovább
1.4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐTovább
1.5. TESTÜLETI SZERV ADATAI
1.6. IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENŐRZÖTT SZERVEK
1.7. TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
1.8. KÖZALAPÍTVÁNY
1.9. ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
1.10. ALAPÍTOTT LAPOK
1.11. FELETTES SZERV
     BELÜGYMINISZTÉRIUMTovább
     SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGTovább
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1. AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
     ALAPÍTÓ OKIRATTovább
     INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATTovább
     PANASZOK, BEJELENTÉSEK ELJÁRÁSRENDJETovább
     "SÁRGA FALAK" SZAKMAI PROGRAMTovább
     ETIKAI KÓDEXTovább
     HÁZIRENDTovább
     ISKOLAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATTovább
     ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMTovább
     ISKOLAI HÁZIRENDTovább
     AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROTÓ JOGSZABÁLYOKTovább
     ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATTovább
     ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓKTovább
     ADATVÉDELMI TISZTVISELŐTovább
2.2. AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVENTovább
      AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVENTovább
2.3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI
2.4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK
2.5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
2.6. ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAITovább
2.7. NYÍLVÁNOS KIADVÁNYOK
2.8. TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI, ÜLÉSEI
2.9. ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELŐTERJESZTÉSEK
2.10. HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK
2.11. PÁLYÁZATOKTovább
2.12. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJATovább
2.13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE
     KAPCSOLATTARTÓTovább
     KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYÍLVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJETovább
2.14. TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁKTovább
2.15. KÖZÉRDEKŰ ADATOK STATISZTIKÁITovább
2.16. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK
2.17. KÖZÉRDEKŰ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2.18. KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
2.19. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
2.20. A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA
2.21. A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI
2.22. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
2.23. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDŐ FELEK
2.24. KULTÚRÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK
2.25. KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEKTovább
      SZÁMVITELI BESZÁMOLÓKTovább
3.2. FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETŐK ÉS JUTTATÁSOKTovább
3.3. TÁMOGATÁSOK
3.4. ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK
3.5. KONCESSZIÓK
3.6. EGYÉB KIFIZETÉSEK
3.7. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEKTovább
3.8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓKTovább

Letölthető az Aszódi javítóintézet története könyv

Az Aszódi Javítóintézet Története című könyv digitális, letölthető változata.

A könyv pdf formátumú letöltéséhez, kattinson IDE vagy a képre.

Az intézet története menüpont ikonja
Az intézet története

A javítóintézetek létrehozásáról a "Csemegi Kódex" rendelkezett.

Archívum menüpont ikonja
Archívum

A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.

Hitélet az intézetben menüpont ikonja
Hitélet az intézetben

A szeretet titkát szemlélve.

Megszakítás