Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

"Esélyt adunk, utat mutatunk."

Nevelő

Nevelő állás kép

Az Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális szakiskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Aszódi Javítóintézete otthon részleg

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Baross tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanulási képességekben akadályozott, tanulási zavarokkal küzdő 12-21 éves bűnelkövető fiúk javítóintézeti reszocializációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, pedagógus, szociális munkás,
 •       erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
 •       fényképes önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Köznevelés, gyermekvédelem – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű empátia,
 •       Kiváló szintű következetesség,
 •       Jó szintű kommunikáció,
 •       Jó szintű kreativitás,
 •       Jó szintű csapatmunka,
 •       Kiváló szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
 •       fényképes önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Puskás Péter nyújt, a 06305979080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2170 Aszód, Baross tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2023./1 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.
 •       Elektronikus úton Puskás Péter részére a igazgato@aszod-afi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ad-hoc bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.aszod-afi.hu – 2023. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod-afi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Aktuális álláspályázataink

Megszakítás