Aszódi javítóintézet

"Esélyt adunk, utat mutatunk."

Nevelő

Nevelő állás kép

Az Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális szakiskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

EMMI Aszódi Javítóintézete otthon részleg

nevelő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozattlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Baross tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanulási képességekben akadályozott, tanulási zavarokkal küzdő 12-21 éves bűnelkövető fiúk javítóintézeti reszocializációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus, szociális munkás
 • Köznevelés, gyermekvédelem – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatat
 • bűntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Köznevelés, gyermekvédelem – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia
 • Kiváló szintű következetesség
 • Kiváló szintű kommunikáció
 • Jó szintű csapatmunka
 • Jó szintű rugalmasság
 • Jó szintű kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatat
 • cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Puskás Péter nyújt, a 06(30)597-9080 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2170 Aszód, Baross tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022/001, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.
 • Elektonikus úton Puskás Péter részére a titk@aszod-afi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ad-hoc bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.aszod-afi.hu – 2022. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod-afi.hu honlapon szerezhet.

Aktuális álláspályázataink

Megszakítás