Aszódi Javítóintézet
Keresés a honlapon


 
Oktatás-képzés


Az iskola adatai:

Az iskola adatai: - Az iskola neve: EMMI Aszódi Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
- Székhelye: 2170 Aszód, Baross tér 2.
- Alapítója: Művelődési Minisztérium
- Az iskola felügyeleti szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Az iskola fenntartója: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
  1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
- Az iskola jogállása: Önálló jogi személy
- Működési területe: Javítóintézeti nevelésre utalt fiatalok beiskolázása
- Az iskola finanszírozása és gazdálkodása: Központi finanszírozású, nem önálló gazdálkodású

Az iskola tevékenységi köre

- Alaptevékenysége: A tanulók nevelése, oktatása, képzése, felkészítése az alapműveltségi vizsgára, szakmai és szaktanfolyami vizsgára.

A fenntartó alapító okiratának /2013. december11-én kiadott, 308647. okiratszám alapján/ megfelelően, az alábbi alaptevékenységet látjuk el:
Ellátandó köznevelési feladatok:
- általános iskolai nevelés - oktatás
- szakiskolai nevelés - oktatás
- felnőttoktatás
- a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése - oktatása

Az alaptevékenységek szakfeladatrendi besorolása:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1- 4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5 - 8. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9- 10 évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9 - 10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerezésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás.


Iskolánk az EMMI Aszódi Javítóintézetének keretein belül működik. Alapfeladatunk ellátása a Btk-ban, a Bv.tv-ben, a Köznevelési törvényben, a Rendtartásban, a NAT-ban valamint a Munka Törvénykönyvében előírtak szerint valósul meg.

Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket meghatározza az a tény, hogy mi túlkoros, az iskolai oktatásból több évre kimaradt, magatartászavaros, bizonyos százalékban tanulásban akadályozott, bűnelkövető fiatalokat nevelünk, oktatunk.

Törekszünk a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez igazodni, s a minimális teljesítmények eléréséhez eljuttatni neveltjeinket.

Vállaljuk - ha a bírói beutalás időtartama, valamint a tanuló képessége ezt lehetővé teszi - az alapműveltségi vizsgára való felkészítést, a szakmai és szaktanfolyami vizsgáztatást.

Az iskola rövid története

1884-1904 Az alapfokú iskolai oktatáson túl bognár, kovács, fényező, kocsigyártó, kárpitos, szíjgyártó szakmákat tanultak a beutalt növendékek. Ez időben működött a kertészképző, a vincellér és földműves szakiskola is.
1910 A londoni Világkiállításon a kocsigyártó műhelyünkben készített hintó első helyezést ért el.
1930-1945 Megtorpant szakképzésünk. Az erkölcsi nevelésen túl a munkára nevelés képezte a nevelési rendszerünk fő irányvonalát.
1945-1980 A javítóintézet ipari részét átvette az MTH. A jól felszerelt tanműhelyekben 26 szakmában folyt a képzés. Pl. kovács, ács, esztergályos, gyalus, marós, cipész, szabó, sütő, órás, bognár, villanyszerelő, vízvezeték szerelő ....stb.
1951 Az intézet életét áthatotta a politika, és legfontosabb célja a munkáskáderek képzése lett. Majdnem minden növendéket - függetlenül iskolai végzettségüktől - vasas szakmunkássá képeztek. Erről az 1951.évi 34. sz. törvény rendelkezett.
1958-1960 A szövetkezetek, állami gazdaságok létrehozásakor - állami és megyei pártvezetők kérésére - beindult a traktoros képzés. 50 növendék végezte el a kért szakmát, s helyezkedett el az ország különböző gazdaságaiban.
1960-as évek: Olyan híres volt a szakmunkásképzés, olyan kiváló szakemberek kerültek ki intézetünkből, hogy az üzemek, gyárak sorban álltak növendékeinkért.
1969 A bírói beutalások révén alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők kerültek be nagy számban az intézetbe. Erősen lecsökkent szakképzésünk, az általános iskolai oktatás került előtérbe.
1986 szept.23. A Művelődési Minisztérium 87526/1986.sz. engedélyével az iskola önálló jogi személy lett, s a Dolgozók Általános Iskolája nevet kapta. A növendékek számára kizárólag a felnőttoktatás keretében folyt a munka.
1996 május 23. Iskolánk a Népjóléti Minisztérium 45402/1996/XIV. sz. engedélyével, valamint az Aszódi Önkormányzat 1775/1996.sz. határozatával - figyelemmel a Közoktatási Törvényben leírtakra - felvette az Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola nevet.
1996 - 1997 Iskolánkban az ép- és tanulásban akadályozott fiatalok általános iskolai oktatása, szakképzése, szaktanfolyami képzése történik.Az iskola pedagógiai programja (PDF) »»»


Tetejére

 
Képek az iskolából

Új képek az iskolából »»»

Tanóra régen
Tanóra régenTanóra ma
Tanóra maInformatika terem
Informatika teremIskolai könyvtár
Iskolai könyvtárTanóra
TanóraTanóra
TanóraTanterem
Tanterem

Magyar   English   Deutsch Aszódi Javítóintézet 2170 Aszód, Baross tér 2.