Aszódi Javítóintézet
Keresés a honlapon


 
- 3 -


1946. végére elsősorban a visszaérkezett növendékek segítségével sikerült a legfontosabb munkákat elvégezni, s még az intézet kápolnáját is rendbehozták. Az intézet 1946.április 12-én kezdte meg ujra működését 147 növendékkel, 14 családfővel s 42 műszaki segédtiszttel. A régi pedagógusok és nevelők kerültek vissza, akik a háború előtti szellemben már nem taníthattak, s tankönyveiket is át kellett alakítani. Az átállás nagyon nehéz volt, de meg kellett valósítani.
Az intézet munkatársai erejüket megfeszítve mindent elkövettek azért, hogy az intézet rendjét, működését helyreállítsák és új alapokra helyezzék. Fejlesztették az ipari iskolák rendszerét, s új gépeket vásároltak. Nagy változást jelentett az intézet életében is a nyolc osztály bevezetése.

Az intézet legfontosabb fóruma a házi tanács ülése volt, amit havonta egyszer tartottak meg. Ezen az igazgató és az intézet nevelői vettek részt. A családfők minden hónapban jelentést készítettek a családjuk helyzetéről, itt beszélték meg a felmerült problémákat és ismertették az új határozatokat.

Eddig az intézet főhatósága az Igazságügyi Minisztérium volt. 1950-ben a javítóintézet ipari részlegét átvette az akkori Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH), míg a mezőgazdasági részt a Földművelésügyi Minisztérium. 1952-ben a Földművelésügyi Minisztérium átadta a mezőgazdasági részleget a Pest megyei Tanács Művelődésügyi Osztályának.

1957-ben az ipari és mezőgazdasági részleget is a Művelődésügyi Minisztérium Gyermekvédelmi Főosztálya vette át. S az után az intézet, mint a Művelődésügyi Minisztérium 2.sz.Fiúnevelő Intézete /ipari/ és 3.sz.Fiúnevelő Intézet /mezőgazdasági/ néven szerepelt.

Az 1950-es években, a személyi kultusz éveiben a politika vezető egyéniségei azt tartották, hogy a szocializmus építése, a "szocialista embereszmény" megvalósítása, a nyomor felszámolása a kriminalitás, a prostitúció, a csavargás fokozatos megszűnését eredményezi.
Ennek az ideológiának az lett az eredménye, hogy elsorvasztották a nevelőszülői hálózatot és az intézményfejlesztés megrekedt. Elvetették a pszichológia tudományának legitimitását is. Csökkent a nevelők, a gyermekvédelemben dolgozók száma. Úgy gondolták, nincs szükség gyermekvédelemre.

A 60-as években az előzőekben vázolt automatizmus helytelen szemléletét felismerték, és elindult a gyermekvédelem fejlesztése. Foglalkoztak a prevencióval, és megkezdték a speciális intézményrendszer kialakítását.

A tárgyi és személyi feltételrendszerben is jelentős változások történtek, így bővült az aszódi intézet is 1974-ben egy új, modern otthonépülettel, ahol 480 gyermek elhelyezésére volt lehetőség. A pedagógiai módszerekre hatással volt az uniformizáltság, a módszertani eszközök szűkösségéből adódó egyéni elkülönítés (fogda) alkalmazása.

Ezt erősítette az a tény, hogy a szakember ellátásban bizonyos kontraszelekció érvényesült.

1981-ben élte át az intézmény a legnagyobb válságot, amikor nevelőjét saját lakásán egy növendék meggyilkolta. A nevelőtestületet nagyon megviselte a rendkívüli esemény. Az általános revíziót követően, a szakmai normák újrafogalmazásával, a módszertani eszközök szélesítésével jutott túl az intézmény ezen az időszakon.

Ezt követően dinamikus fejlődés indult meg 1984-től kezdődően. A pedagógiai szerkezetváltás, a differenciált bánásmód, a szakmai továbbképzések, az alkalmatlan munkatársak kiszűrése, alapvetően befolyásolták a módszertani változást.

1991-ben a nevelőtestület megszüntette az egyéni elkülönítést (fogdát), a személyiségközpontú nevelés, a programozott fejlesztés lett a meghatározó. A környezet humanizálása a nagy lakóterek kisebbé alakítása, a személyes élettér megteremtése valósult meg a jelentős erőfeszítések során. Ma a növendékek elhelyezése nagyrészt kétszemélyes hálókban, családias légkörben valósul meg az intézményen belül.
A csoportok maximális létszáma 10-12 fő. Egy csoportnál két nevelőtanár és két éjszakás gyermekfelügyelő látja el a gyermekek gondozását, fejlesztését. Munkatársainkra jellemző az elkötelezettség, a hivatástudat, a gyermek szeretete, tisztelete.

Az intézmény fenntartója többször változott, melynek közös vonása a költségvetési támogatás csökkenése volt. A javítóintézet ideális szakmai hovatartozásának kérdése a mai napig nem zárult le.

1974-ben a főhatóság az Oktatási Minisztérium, 1980-1988. között a Művelődési Minisztérium, 1988-tól a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium, 1990-től a Népjóléti Minisztérium,1998-tól a Szociális és Családügyi Minisztérium, 2002-tõl az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2004-tõl pedig az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Család- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya.Tetejére

< Elõzõ    1 | 2 | 3    Következõ >

 
Képek a múltból

Elsõ fõépület (1890)
Elsõ fõépület (1890)Új épület (1924)
Új épület (1924)Intézeti templom és fõépület
Intézeti templom és fõépületIntézeti templom és ipariskola
Intézeti templom és ipariskolaIntézeti ipariskola
Intézeti ipariskolaIntézeti ipariskola - mûhelybelsõ
Intézeti Ipariskola - MûhelybelsõEgyik ipariskolai kocsi
Egyik ipariskolai kocsi

Magyar   English   Deutsch NEFMI Aszódi Javítóintézete 2170 Aszód, Baross tér 2.