Szakmai anyagok

Műhely | Módszertan | Terápia | Dolgozatok | Archívum

Nyitott Bíróság

Jó gyakorlat - Felzárkóztatás, fejlesztés a Javítóintézetben

Aszódi Javítóintézet
2021

„Az iskolában a tanulás az kulcsfontosságú tevékenység, mely alakítója és forrása az interperszonális kapcsolatok szerveződésében, realizálási területe a pedagógus és a gyermek együttműködésének.
A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának. A tanulás sikere közös érdeke és célja a pedagógusnak és gyermeknek egyaránt. A pedagógus legfőbb célja, megteremtse a gyermekek számára az értelmes tanulás feltételeit, ezáltal biztosítva a fejlődésük optimális ütemét. Sikert akkor érhetünk el, ha a gyermek érett, tanulásra alkalmas.”
(Porkolábné Balogh Katalin)

Olvas

Nyitott Bíróság

Tettek és azok következményei, avagy "Nyitott Bíróság" program az Aszódi JavÍtóintézetben

Budapest Környéki Törvényszék
2016

A Budapest Környéki Törvényszék a Fenntartható Fejlõdés Program keretében folytatta ismeretterjesztõ, jogi felvilágosító elõadásait 2016. szeptember 26-án az Emberi Erõforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézetében. Az intézet, ahol szigorú - ám nagyon is emberi - rend és fegyelem uralkodik, közel 160 fiatalkorúnak ad otthont, nevelést és elsõsorban lehetõséget egy új esélyre. Esélyt egy másfajta szemléletre, egy másfajta életre.

Olvas

Jó szakmai gyakorlatok

Jó szakmai gyakorlatok

dr. Hatvani Erzsébet - Dr. Hegedűs Judit, PhD
2015

Tapasztalatcsere valamennyi hazai javítóintézetben, a hazai bevált gyakorlatok összegyűjtése és tanulmányban történő bemutató elemzése

Olvas

Iskola a javítóintézetben

Iskola a javítóintézetben

Takács Pál György - 2011

A javítóintézetes gyerekek nem csak mint elítéltek kerülnek az intézményünkbe, hanem, mint az iskolarendszerbõl kihullott, nem megfelelõen szocializált, tanulási nehézségekkel küzdõ, és gyakran traumákat átélt fiatalok. Segítségre, de követelményekre is szükségük van. Rendszerünket az õ igényeiknek megfelelõen alakítottuk ki.

Olvas

Gyermekvédelmi felelõs

Az Aszódi Javítóintézet egy gyermekvédelmi felelős szemével

2011

Hova vezet az út, ha sem a pedagógiai eszközök, sem a gyermekvédelmi rendszer segítõ és hatósági intézkedései nem elegendõek? Egy büntetésvégrehajtási intézettõl mindenki sokat vár, és - tapasztalataink szerint -, nem is hiába.

Olvas

Interjú

Interjú Puskás Péter igazgatóhelyettessel

2010

Módszertani alapelvünk, hogy feltétel nélkül elfogadjuk az ide kerülõ gyerekeket, mind emellett következetesen próbáljuk végrehajtatni velük mindazt, ami fontos, hogy a további életükben normakövetõ állampolgárai legyenek a társadalomnak. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy azok a személyek, akik a növendékekkel foglalkoznak, hitelesek legyenek.

Olvas

valami nevelés féle...

"Valami nevelés féle..."

Szarka Attila - 2010

Az agresszív, destruktív gyermek sosem váltja ki a szülõk, nevelõk vagy a társadalom részvétét, nem kelti a gondozás és a gyógyítás szükségszerûségének érzését, hanem elsõsorban haragot és felháborodást ébreszt. (PowerPoint bemutató).

Olvas


"Sárga Falak" Szakmai Program
2020
Ars poetica
A nevelőtestület legfontosabb pedagógiai célja, hogy a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa a személyiségfejlődést serkentő feltételeket. A nevelőközösség az elfogadás, az empátia, a következetesség és hitelesség alapján alakítja ki a fiatalokkal való együttműködést. Ez a személyiségfejlesztés, kiegészítve a korrigáló neveléssel az egyéni, személyre szóló nevelési, oktatási programokkal valósul meg.


Oktatás - képzés

Az EMMI Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Pedagógiai programja.
2020


Oktatás - képzés

Az EMMI Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Szervezeti és mûködési szabályzata
2017


Oktatás - képzés

Az EMMI Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Házirendje
2020


Szakmai standardok

Antal Gábor-Hegedûs Sándor-Puskás Péter-dr. Szabó Péter-Szim András
2016

A javítóintézeti feladatellátás szakmai folyamatainak beazonosítása, leírása, folyamatában történõ megjelenítése, protokolljainak, tevékenység-adminisztrációjának kidolgozása, az e tevékenységekre alapozott esetleges jogszabály módosítási javaslatok megfogalmazása, mindezeknek a standardizációs anyagban történõ rögzítése.


A javítóintézetek együttműködése

2016

Olyan fiatalkorú bűnelkövetőnek a szükségleteit kell kielégíteni a javító intézeti nevelés folyamatában, akit bűncselekmények elkövetése után a büntető igazságszolgáltatás javítóintézeti nevelésre utalt, illetve vele szemben az előzetes fogva tartást javítóintézetben rendelte el végrehajtani. Úgy kell vele elfogadtatni a joghátránnyal járó szankciókat, hogy közben együttműködjön egyéni fejlesztésében, és készüljön alkalmazkodni a normatartó és társadalmilag elfogadott együttélésre, ennek érdekében fogadja el a javítóintézet komplex gondozó - nevelő - fejlesztő rendszerének közreműködését.


A fiatalkorúak büntetőjogának hazai fejlődése; a hatályos rendelkezések

Vázlat
Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból
Jogász alapszak - Miskolc, 2016.


Gyermekvédelem 2015

Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata - Országos Értekezlet
Budapest, 2015. március 12.
Baloghné Gábor Katalin


Kiközösítés a fiatalkorú bûnözõk és a középiskolások körében

Kérdőíves vizsgálat a kiközösítéshez fűződő szociális reprezentáció, attitűd és attribúció feltárására.


Változó javítóintézet - javítóintézeti változások

Reflexiók a javítóintézetből
(Hit, bizalom, szeretet)


Testnevelés és sport

Az intézetünkbe kerülő gyerekek körülményeik, életmódjuk és állapotuk alapján halmozottan hátrányos helyzetűek. Pszichés-, és mentális problémáik mellé rossz fizikai állapot társul, amely sérülékenyebbé teszi őket.


- Fel -