Közérdekű adatok

Alapító okirat

Alapító okirat

2016

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
Olvas

Adatvédelem

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2016

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. & (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Olvas

Közérdekû adatok

Szabályzat

2016

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek, intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.
Olvas

Feladatellátási statisztikák

Az intézet feladatellátási statisztikái

Befogadott és elbocsátott növendékek 2012-2015
Elbocsátottak iskolai végzettsége 2012-2016
Eltávozások és szabadságok 2012-2016
                                   Ideiglenesen elbocsátottak és visszaítéltek 2012-2016
                                   Növendékek iskolai végzettsége 2012-2016
                                   Férõhely kihasználtság 2012-2015
                                   Zárt csoportba helyezett növendékek 2012-2016

Tevékenységi statisztikák

Az intézet tevékenységi statisztikái

EMMI statisztika 1.
EMMI statisztika 2.
KSH statisztika 1.
                                     KSH statisztika 2.
                                   KSH statisztika 3.

Éves költségvetések

Éves költségvetések

2012 - 2016

2012      2013      2014      2015      2016      2017

Számviteli beszámolók

Számviteli beszámolók

2012 - 2015

2012      2013      2014      2015

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk

2014 - 2016

Vállalkozási szerzõdés 2014
                                   Összegzés ajánlatok elbírálásáról
                                   Közbeszerzési terv 2015
                                   Közbeszerzési terv 2016

Üvegzseb

Üvegzseb

2013 - 2016

A 2011. évi CXII. törvény alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közzétételi kötelezettsége szerint az 5 millió forint feletti szerződések.
Olvas


Üvegzseb

Foglalkoztatottak, vezetők és juttatások.

2016-2017

Kiegészítés a közérdekű adatok közzétételéhez.
                                   2016 I. negyedév
                                   2016 II. negyedév
                                   2016 III. negyedév
                                   2016 IV. negyedév


                                   2017 I. negyedév
                                   2017 II. negyedév

Az intézet működésére vonatkozó jogszabályok
2015
Gyermekvédelmi és költségvetési feladatai vonatkozásában.


Szervezeti és mûködési szabályzat
2015
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság /a továbbiakban SZGYF/ kötött Együttműködési Megállapodás figyelembe vételével a Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszereket, tevékenységeket, a növendékcsoportok és a szakmai folyamatok összehangolt működését, szervezeti felépítését és kapcsolati rendszerét tartalmazza.


Az alapvető jogok biztosának jelentése
2013 július 22.
A javítóintézeti nevelés végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.


A Magyar Helsinki Bizottság jelentése
2014. május 26-27.
A látogatás során Szarka Attila igazgató és munkatársai nyújtottak segítséget a Magyar Helsinki Bizottságnak a monitorozáshoz, az együttműködés kifejezetten konstruktív és informatív volt.


"Sárga Falak" Szakmai Program
2005
Ars poetica
A nevelőtestület legfontosabb pedagógiai célja, hogy a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa a személyiségfejlődést serkentő feltételeket. A nevelőközösség az elfogadás, az empátia, a következetesség és hitelesség alapján alakítja ki a fiatalokkal való együttműködést. Ez a személyiségfejlesztés, kiegészítve a korrigáló neveléssel az egyéni, személyre szóló nevelési, oktatási programokkal valósul meg.


Oktatás - képzés

Az EMMI Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Pedagógiai programja.
2014


Testnevelés és sport

Az intézetünkbe kerülő gyerekek körülményeik, életmódjuk és állapotuk alapján halmozottan hátrányos helyzetűek. Pszichés-, és mentális problémáik mellé rossz fizikai állapot társul, amely sérülékenyebbé teszi őket.

- Fel -