Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1.     ELÉRHETÕSÉGI ADATOK hivatkozás
1.2.     SZERVEZETI STRUKTÚRA hivatkozás
1.3.     AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET VEZETÕI hivatkozás
1.4.     ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETÕ hivatkozás
1.5.     TESTÜLETI SZERV ADATAI nem releváns
1.6.     IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENÕRZÖTT SZERVEK nem releváns
1.7.     TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET nem releváns
1.8.     KÖZALAPÍTVÁNY nem releváns
1.9.     ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV nem releváns
1.10.   ALAPÍTOTT LAPOK nem releváns
1.11.   FELETTES SZERV
          - EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA hivatkozás
          - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG hivatkozás2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  
          - ALAPÍTÓ OKIRAT hivatkozás
          - INTÉZNÉNYI SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT hivatkozás
          - PANASZOK, BEJELENTÉSEK ELJÁRÁSRENDJE hivatkozás
          - "SÁRGA FALAK" SZAKMAI PROGRAM hivatkozás
          - ETIKAI KÓDEX hivatkozás
          - HÁZIREND hivatkozás
          - ISKOLAI SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT hivatkozás
          - ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM hivatkozás
          - ISKOLAI HÁZIREND hivatkozás
          - AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROTÓ JOGSZABÁLYOK hivatkozás
          - ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT hivatkozás
          - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK hivatkozás
          - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ hivatkozás
2.2.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVEN hivatkozás
          AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN hivatkozás
2.3.     A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI nem releváns
2.4.     ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK nem releváns
2.5.     KÖZSZOLGÁLTATÁSOK nem releváns
2.6.     ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI hivatkozás
2.7.     NYÍLVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns
2.8.     TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI, ÜLÉSEI nem releváns
2.9.     ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELÕTERJESZTÉSEK nem releváns
2.10.   HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK nem releváns
2.11.   PÁLYÁZATOK hivatkozás
2.12.   VIZSGÁLATOK, ELLENõRZÉSEK LISTÁJA hivatkozás
2.13.     KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE  
            - KAPCSOLATTARTÓ hivatkozás
            - KÖZÉRDEKÛ ADATOK NYÍLVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE hivatkozás
2.14.   TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁK hivatkozás
2.15.   KÖZÉRDEKÛ ADATOK STATISZTIKÁI hivatkozás
2.16.   KÖZÉRDEKÛ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEK nem releváns
2.17.   KÖZÉRDEKÛ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK nem releváns
2.18.   KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK nem releváns
2.19.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA nem releváns
2.20.   A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETÕ VÁLTOZATA nem releváns
2.21.   A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI nem releváns
2.22.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEK nem releváns
2.23.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZÕDÕ FELEK nem releváns
2.24.   KULTÚRÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK nem releváns
2.25.   KÖTELEZÕ ERÕVEL BÍRÓ DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK nem releváns3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1.      ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK hivatkozás
            SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK hivatkozás
3.2.     FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETÕK ÉS JUTTATÁSOK hivatkozás
3.3.     TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.4.     ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK hivatkozás
3.5.     KONCESSZIÓK nem releváns
3.6.     EGYÉB KIFIZETÉSEK nem releváns
3.7.      EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.8.     KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK hivatkozás- Fel -