Igazgatói köszöntő

Üdvözöljük intézetünk honlapján!


Az 1884-ben alapított javítóintézet jogi és pedagógiai szerkezetét mindenkor a neveltek és nevelők közötti együttműködés minősége formálta, ez a kölcsönhatás napjainkban is alapvető jelentőségű.
Az együttműködés ebben a zárt és egymásra utaltságon alapuló rendszerben kétségkívül egyfajta kényszer jellemzi, amely a javítóintézet lényegéből fakad, az ellentmondásból az intézmény nevelő és büntető funkciója között. A szinte folyamatos és többségében jobbító célzatú változások ellenére a kétarcúság napjaink gyakorlatát is meghatározza. E Janus-arcú jogintézmény számtalan büntetőjogi karaktert tartalmaz, ugyanakkor a fiatalok egyéni nevelésének biztosítására terápiás jellegű, pedagógiai-pszichológiai eszközöket is működtet, valamint szociális munkát is végez.

Pedagógiai, szakmai célunk, hogy a gondozásunkra bízott növendékek számára biztosítsuk az optimális motivációs szintet, a személyiségelv alapján egyéni, reális pedagógiai programmal valósítsuk meg a személyiségfejlesztést.
Ennek érdekében alakítottuk ki differenciált pedagógiai struktúránkat, növendékeink társadalmi reintegrációjának segítésére.
A rendszer elemei: az otthoncsoportok, melyek a "Pedagógiai Program" alapján megfogalmazott egyedi munkatervek szerint (szocializációs szintekre épülö programok) müködnek, a pszichopedagógiai csoport, ahol a peremhelyzetre került, markánsabb karaktertorzulást mutató alkohol vagy drogfüggö fiatalok terápiás gondozása valósul meg, a zárt csoport: a súlyos magatartászavart mutató, agresszív, az intézet általános rendjét többször megsértö növendékek korrekciós nevelését elösegítö elhelyezése. Gyógypedagógiai részlegünk az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiúk reszocializációját valósítja meg.

A pedagógiai struktúra valamennyi színtere átjárható minden irányban, kivéve a befogadó csoport, ahol egy hónap idötartam alatt ismerkednek meg neveltjeink jogaikkal, kötelességükkel, oktatási- képzési lehetöségeikkel, a szokásrenddel.

Személyiségvizsgáló csoportunk megfigyelései, vizsgálatai alapján irányítja a növendékeket a számukra legkedvezöbbnek ítélt közösségbe, a nevelöi attitüdök figyelembe vételével a hatékony személyiségfejlesztés érdekében.


English version            Deutsche version
- Fel -