Szakmai anyagok

Mûhely | Módszertan | Terápia | Dolgozatok | Archívum

- 1 - 2 - 3 -

Pedagógusnapi gondolatok

Pedagógusnapi gondolatok

Szarka Attila 2009

A pedagógia szó görög eredetű, jelentése kettős értelemben használt: egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati megvalósulása jelölésére szolgál. Maga a szó jelentése: gyermekvezető. Azt a rabszolgát nevezték így, aki a gyermeket kísérte, akinek feladata volt a gyermek szellemi vezetése, azaz a nevelés. Nem lehet szó szerint lefordítani, ezért általában körülírják és sokféleképpen közelítik meg. Nincs is egységes állásfoglalás a szó értelmezését tekintve.

Olvas

Palackposta

Palackposta

Szarka Attila

"Nemritkán elhangzik a szemrehányás, hogy a javítóintézetek luxorikusan vannak berendezve, sokba kerülnek, s egy-egy növendék megjavításáért az állam túlságosan magas összegeket áldoz. Ezzel az állítással behatóbban kellene foglalkozni, mert igen tiszteletreméltó és olyan körökből kerül ki, melyek a javítóintézeti ügy iránt a legmelegebb érdeklődést tanúsítják. Azt, hogy a javítóintézetek luxorikusan vannak berendezve, bátran minősíthetjük téves megfigyelésnek. Ez az állítás legfeljebb szociális viszonyainkra vet szomorú világot." (1908-ban mondta Ducker Ödön, az aszódi intézet igazgatója).

Olvas

Valóra-váltó

Valóra-váltó program

"Szőke-tábor"

A program célja mind filmes, mind gyermekvédelmi szempontból többrétű. Egy stabil, közös pontja azonban van, s ez a tehetséges fiatalok felkutatása és segítése. Aligha szorul magyarázatra az, hogy a filmes szakma mit nyerhet azzal, ha a szokványos iskolai utakat nehezített élethelyzetük miatt bejárni nem tudó fiataloknak is lehetőséget ad. Az ő megélt élményeik a biztosítékai ugyanis a társadalmi és természeti jelenségek újszerű látásmódjának és ábrázolásának, s így következményesen a vizuális kultúra sokszínűségéhez és teljesebbé tételéhez járulhatnak hozzá.

Olvas

Hegedûs Judit

Fiatalkorú bűnelkövetõk gyermekkora és a javítóintézetben eltöltött éveik pedagógiai vizsgálata

Hegedűs Judit /Doktori (PhD) disszertáció/

A gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés problematikája iránt az utóbbi évtizedekben egyre inkább erősödik mind a közszféra, mind pedig a szakmai körök érdeklődése. Jogászok (például Vaskuti András, Kerezsi Klára), szociológusok (például Herczog Mária és kollégái, Mészáros Mercédesz vezette kutatócsoport, Solt Ágnes), gyógypedagógusok, pszichopedagógusok (Volentics Anna, B. Aczél Anna, Szarka Attila) keresik a választ arra, hogyan is alakul a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények aránya, milyen okok rejtőzködnek a jelenség mögött.

Olvas

Javítóintézeti nevelésre ítélt és elõzetes letartóztatásban levõ fiatalok jövõ-orientációja

Havi értékelő foglalkozás: céltudatosan felépített tervezett, szervezett csoport közösségi tevékenység. Tudnunk kell, hogy a foglalkozással mit akarunk elérni egyéni és közösségi szinten
Streli Orsolya Krisztina


A javítóintézeti nevelés

A fiatalkorú bûnelkövetõknél az intézkedések alkalmazása elõtérbe kerül a büntetésekkel szemben. Ez eltérést jelent a felnõttekhez képest, mivel a felnõttek tekintetében Magyarországon leggyakrabban alkalmazott jogkövetkezmény a szabadságvesztés büntetés.
2005
Sós Inez


Művészetterápia

Tanári tapasztalataim és a rajz szakköri tevékenységem azt igazolták, hogy a különféle személyiségzavarok kezelésében hatékony eszköz lehet a művészetterápiás foglalkozások bevezetése, alkalmazása. Sérült személyiségű gyerekeknél - különösen zárt intézetekben, állami gondozásban - elsődleges cél, hogy biztonságérzetet alakítsunk ki, mely pszichikus tértáguláshoz vezet, következésképpen a gyermek alkotóképessé válik.
Virágh Judit- 1 - 2 - 3 -

- Fel -