Szakmai anyagok

Mûhely | Módszertan | Terápia | Dolgozatok | Archívum

- 1- 2 - 3 -

Fegyelmi helyzet

A fegyelmi helyzetet befolyásoló problémák iskolánkban

Lakos Mária Lujza - Kovács Béla - 2005

Az intézet iskolájának évtizedek óta permanens alapprobléma halmazzal kell szembenézni, megküzdeni, feldolgozni oly módon, hogy a visszahúzó erők ellenére minél több olyan eredményt – pozitívumot – érjen el, ami az egyes növendékek számára további életük során segítő, alkalmazkodásukat, életminőségüket javító új adottságként, képességként, cselekvésként jelentkezik.

Olvas

Szociális munka

Nevelőtanárként végzek szociális munkát.

Bán Zsófia - 2005

Összességében a javítóintézetben olyan speciális nevelési, pedagógiai munka folyik, amelyben elengedhetetlen egy szélesebb, a kompetencia határokon túl mutató látásmód ezt a szakemberek számára a szociális munka illetve a szociális munka határainak kiterjesztése teszi lehetővé.

Olvas

Diszlexia

A diszlexiáról szerzett tudásunk rövid áttekintése

Maldrik Erzsébet - 2005

A diszlexia multifaktorális jelenség, ugyanis ha a sok diszlexiára utaló tünet közül csak egy van jelen, a gyerek még nem diszlexiás, mert az agy rugalmas működése kompenzálni tudja a hibát. Abban az esetben viszont, ha több (4-5) egyszerre megjelenő tünetet észlelünk, a gyerek diszlexiás. Továbbá multikauzális jelenség is. Többféle ok húzódhat meg a diszlexia kialakulása mögött.

Olvas

Büntetés és jutalmazás

Büntetés és jutalmazás

dr. Bacsóné dr. Kovács Barbara - 2006

A nevelés sohasem nélkülözte a jutalmazás és büntetés kategóriáit. Azonban a történelem során gyakran változtak a két kategóriáról kialakult vélemények.

Olvas

Életkor és belátási képesség

Életkor és belátási képesség a magyar büntetőjogban

Dr. Vaskuti András - 2009 október

Ligeti Katalin, az ELTE docense egy előadásának azt a címet választotta, hogy "A büntetőjog a változások kapujában". Ezt a gondolatot tekintem én is mai felszólalásom mottójának.

Olvas

Életkor és belátási képesség

Életkor és belátási képesség a német és osztrák büntetõjogban

Csemáné Dr. Váradi Erika - 2009 október

A német és osztrák fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályozást elhelyezve az európai államok büntetőjogi modelljeinek rendszerében, mindkét állam azonos csoportba tartozik: a fiatalkorúk önálló büntetőigazságszolgáltatási rendszere, az ezt meghatározó önálló büntetőigazságszolgáltatási törvény, valamint az életkoron túli egyéb büntethetőségi feltétel megléte jellemzi mindkettőt.

Olvas

Zeneterápia

Zeneterápia az Aszódi Javítóintézetben

Fellegi Ádám missziója

Számtalan kérdés merül fel az emberekben, ha zenéről, sőt zeneterápiáról hallanak. Különösen akkor, ha feltárul előttük a titok: a zenével szinte varázsolni, akár gyógyítani is lehet. A zene ilyenfajta hatását már évezredekkel ezelőtt is ismerték és célzatosan alkalmazták az emberi lélek harmonizálására.

Olvas

Kovácsmûvészeti szaktábor

Az Intézet ősparkjának centrumában egy kis dísztó található. A szökőkút központi szikla alakzata már a régi fotókon is szerepel. A szökőkúthoz elkészítendő díszítő munkák jó lehetőséget kínálnak funkcionális térplasztikák létrehozására hagyományos technikákkal.
2004-2006


Stressz és kiégés

Ha belegondolunk, napi szinten igen gyakran alkotunk véleményt másokról. Sokszor talán nem is mondjuk ki, de érzéseinkben, viselkedésünkben ott van a másikhoz való viszonyulás, az egymásra hatás. Megéljük a folyamatos interakciót, de vajon rákérdezünk-e elégszer, hogy mi állt valójában egyes akciónk-reakciónk hátterében?
2008


Mentor - mentorált tréning sorozat 2008. február-április

A 2007-es évben 17 új kolléga állt munkába. Ilyen nagy számú felvételre egy éven belül a korábbiakban nem volt még példa. Ez a rendszer mozgásán és változásán túl magával vonta azt az igényt, hogy az új kollégák integrálása szervezett formában, átgondolt rendben történjen meg.


A növendékek pedig szökni fognak ... ?!

Az intézetből való „kalandos” szökéseket háttérbe szorította az első eltávozásért megdolgozó, arról vissza nem térő növendékek szökése.
Puskás Péter


Gondolatok, tények, tapasztalatok a diszlexiáról

Mindenkiben egy gyémánt van. Képzelj el egy egy láb hosszú gyémántot. A gyémántnak ezer lapja van, de a lapokat kosz és kátrány borítja. A Lélek feladata, hogy az összes lapot megtisztítsa, amíg a felszín ragyogó nem lesz, és a szivárvány minden színét vissza nem veri.
Maldrik Erzsébet


Aszódi drogtapasztalatok

A drog - a kábítószerek, vagy a kábítószerpótló anyagok mellett - ebben az értelemben a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a tablettomániát, és a munka, mint feszültségoldó technika alkalmazásait is magában foglalja. A teljesség igénye nélkül azt a kísérletet szeretnénk bemutatni, amit annak érdekében végzünk, hogy a büntetőjog intézményi keretei között megtaláljuk a terápiás együttműködés lehetőségeit fiatalkorú drogosaink kezeléséhez, mentéséhez.
1996


- 1- 2 - 3 -

- Fel -