Szakmai anyagok

Mûhely | Módszertan | Terápia | Dolgozatok | Archívum

- 1 - 2 - 3 -Nevelõi eskü

Nevelői eskü


    1905    2005


Repülõgépgyártás

Repülőgépgyártás az intézetben

Nagyváradi Sándor - M.Szabó Miklós - Winkler László

Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult a Magyar Lloyd Repülőgép- és Motorgyár rt. Ez a gyár tipikus példája volt a hadiipar igényei nyomán jelentkező külföldi tőkebeáramlásnak

Olvas
Börtönügy

Börtönügy a Magyar Királyi Országos Fegyintézetekben

1885

"Pedig hódoljon bár az ország igazságszolgáltatása akármely büntetőjogi elméletnek is: a társadalom józan önérdeke mindenkor megköveteli azt, hogy a bűntevők, büntetésük elszenvedése mellett, a jövőre nézve oda tereltessenek, hogy a törvényeket legalább ezután tartsák tiszteletben, ami úgy érhető el legsikeresebben, ha ama viszonyok, melyek az egyes személyeket a büntetlek ösvényére sodorták, vagy legalább a bűncsáboknak ellenálló erejüket megdermesztették, megsemmisíttetnek".

Olvas
Helyzetkép

Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról

Medveczky Rita

A javító nevelés mikéntjéröl, céljairól, lehetiségeirõl, korlátairól, integráló és esetleges dezintegráló hatásáról, valamint az intézetekböl kikerülõk életútjáról számos vizsgálat és tanulmány született az elmúlt években.

Olvas

Pedagógiai törekvések

Pedagógiai törekvések

Szarka Attila - 2000

A javítóintézetek jogi és pedagógiai szerkezetét mindenkor a neveltek és nevelőik közötti együttműködés minősége formálta, és ez a kölcsönhatás napjainkban is alapvető jelentőségű. Az együttműködést ebben a zárt és egymásrautaltságon alapuló rendszerben kétségkívül egyfajta kényszer jellemzi, amely a javítóintézet lényegéből fakad, az ellentmondásból az intézmény nevelő és büntető funkciója között.

Olvas

Fiatalkori bûnelkövetés

A fiatalkori bűnelkövetés jogszabályi változásai, különös tekintettel a javítóintézetekre.

Dr. Kerezsi Klára

"Dolgozatom célja az adott keretek között megvilágítani azt a kérdést, hogyan lehetne az igazságügyi hatáskörbe tartozó javító- és nevelő-intézeteket nemcsak nevükben, de belső céljaik, eszközeik és eredményeik tekintetében valóban nevelő-intézetekké tenni"?

Olvas

A gyermekvédelem felelõsség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e)

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika
2009. október 8-9.

A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül.

Olvas

A jogi evaluáció gyakorlata

A jogi evaluáció gyakorlata

Rácz Andrea - Szombathelyi Szilvia

A jogi evaluáció kifejezést több értelemben is használja a szakirodalom. Jelenti az egyes jogesetek elemzését, magának az eljárásnak az elemzését, továbbá ide kapcsolódnak a klasszikus közigazgatási elméletek és elemzések.

Olvas
Az alapvető jogok biztosának jelentése
2013 július 22.
A javítóintézeti nevelés végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.


A Magyar Helsinki Bizottság jelentése
2014. május 26-27.
A látogatás során Szarka Attila igazgató és munkatársai nyújtottak segítséget a Magyar Helsinki Bizottságnak a monitorozáshoz, az együttműködés kifejezetten konstruktív és informatív volt.


(Re)szocializációs segítő program
Kiss József - Mankovics László

A nevelési program elkészítését több tényező teszi szükségessé és egyben időszerűvé. A nevelőintézetekben a nevelés célja és feladata sajátos és eltér minden más intézményesített nevelés céljától és feladatától.


A család értékei

A családi kapcsolatok és a segítõ hatás jelentõsége a bûnelkövetõ fiatalok javítóintézeti nevelésében.


Fiatalok és az erõszak

A gyermek- és fiatalkorúak körében elterjedő agresszió egyre súlyosbodó problémát jelent nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos országában.
Hegedûs Judit


A testület kontaktus-zavarairól

Intézetünk neveltjeire a nevelőtanárok, az iskolai szaktanárok és a szakoktatók fejtenek ki közvetlen, aktív személyiségformáló hatást.


Fiatalkorú bûnelkövetõk...

A fiatalkorú bűnelkövetés okait vizsgálva egyre szembetűnőbbé válik, hogy a család mellett az iskola felelősségéről is szólnunk kell.


Flúgos futam

Először is szeretném megköszöni azt a sok-sok türelmet és szeretett, amit maguktól kaptam. Elnézést, hogy előbb nem írtam de kicsit zűrzavaros fél évet tudhatok magam mögött...
Gy. Dávid


A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatása.

A kutatás fő célja a javítóintézeti nevelés, mint támogató rendszer analitikus elemzése a jogszabályok, az ellátórendszer írott szabályainak, a pedagógiai elvek és módszerek, illetve a javítóintézetben nevelkedő fiatalok társas kapcsolatainak, családi, illetve mikrokörnyezetének elemzése által.
dr. Lénárd Krisztina - Rácz Andrea


Férfi fákkal
In memoriam Mikus Gyula

Gyerekek veszik körül, dolgoznak kapával, gereblyével, vidáman nevetnek. Leül, hátát egy fához támasztva. Teát iszik és beszélget velük. Beszél a fákról, a madarakról, a természetről, beszélgetnek mindenről, ami élet


A gyakorlat mûhelyébõl

Beszámoló az intézet múltjáról, jelenéről, jövőjéről és e sajátos színtéren végzett személyiségfejlesztő munkáról.
Rozman Gáborné- 1 - 2 - 3 -

- Fel -