Aszódi Javítóintézet - Akadálymentes változat

Vissza az alap változatra


Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb betűméretet és színbeállítást.
A hivatkozások színei a szövegtől minden esetben eltérnek.Menü

1. Ismertetõ

2. Intézettörténet (PDF)

3. Archívum:
    3.1. Nevelõi eskü 1905 (PDF)
    3.2. Nevelõi eskü 2005 (PDF)
    3.3. Repülõgépgyártás az intézetben (PDF)
    3.4. Börtönügy a Magyar Királyi Országos Fegyintézetekben 1885 (PDF)
    3.5. Templomtól a kápolnáig (PDF)
    3.6. Keresztállítás a felrobbantott temlom helyén (PDF)
    3.7. Férfi fákkal (PDF)
4. Hitélet az intézetben:
    4.1. A szeretet titkát szemlélve (PDF)
    4.2. Bűnbánat és böjt (PDF)
    4.3. Szívek zarándoklata 2012 (PDF)
    4.4. Visszakerültek a "megtört szívek" (PDF)
    4.5. Egyházmegyei kitüntetést kapott az Aszódi Javítóintézet igazgatója (PDF)
5. Közérdekû adatok:
    5.1. Alapító okirat 2016 (PDF)
    5.2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2016 (PDF)
    5.3. Szabályzat 2016 (PDF)
    5.4. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 (PDF)
    5.5. Az intézet működésére vonatkozó jogszabályok (PDF)
    5.6. Az intézet feladatellátási statisztikái:
           5.6.1. Befogadott és elbocsátott növendékek 2012-2015 (PDF)
           5.6.2. Elbocsátottak iskolai végzettsége 2012-2016 (PDF)
           5.6.3. Eltávozások és szabadságok 2012-2016 (PDF)
           5.6.4. Ideiglenesen elbocsátottak és visszaítéltek 2012-2016 (PDF)
           5.6.5. Növendékek iskolai végzettsége 2012-2016 (PDF)
           5.6.6. Férõhely kihasználtság 2012-2015 (PDF)
           5.6.7. Zárt csoportba helyezett növendékek 2012-2016 (PDF)
    5.7. Az intézet tevékenységi statisztikái:
           5.7.1. EMMI statisztika 1. (PDF)
           5.7.2. EMMI statisztika 2. (PDF)
           5.7.3. KSH statisztika 1. (PDF)
           5.7.4. KSH statisztika 2. (PDF)
           5.7.5. KSH statisztika 3. (PDF)
    5.8. Éves költségvetések 2012-2015:
           5.8.1. 2012 (PDF)
           5.8.2. 2013 (PDF)
           5.8.3. 2014 (PDF)
           5.8.4. 2015 (PDF)
    5.9. Számviteli beszámolók 2012-2015:
           5.9.1. 2012 (PDF)
           5.9.2. 2013 (PDF)
           5.9.3. 2014 (PDF)
           5.9.4. 2015 (PDF)
    5.10. Közbeszerzési információk 2014-2015:
           5.10.1. Vállalkozási szerzõdés 2014 (PDF)
           5.10.2. Összegzés ajánlatok elbírálásáról (PDF)
           5.10.3. Közbeszerzési terv 2015 (PDF)
    5.11. Üvegzseb
    5.12. Az alapvető jogok biztosának jelentése 2013 július 22. (PDF)
    5.13. A Magyar Helsinki Bizottság jelentése 2014. május 26-27. (PDF)
    5.14. "Sárga Falak" Szakmai Program 2005 (PDF)
    5.15. Oktatás - képzés 2014 (PDF)
    5.16. Testnevelés és sport 2013 (PDF)
6. Szakmai anyagok

- Mûhely:
    6.1. Iskola a javítóintézetben (PDF)
    6.2. Az Aszódi Javítóintézet egy gyermekvédelmi felelõs szemével (PDF)
    6.3. "Valami nevelés féle..." (PowerPoint)
    6.4. Helyzetkép a javítóintézetekben folyó utógondozás gyakorlatáról (PDF)
    6.5. Interjú Puskás Péter igazgatóhelyettessel (PDF)
    6.6. Pedagógiai törekvések (PDF)
    6.7. (Re)szocializációs segítõ program (PDF)
    6.8. Jó szakmai gyakorlatok (PDF)
    6.9. Szakmai standardok (PDF)
    6.10. A javítóintézetek együttmûködése (PDF)
    6.11. Börtönügy a Magyar Királyi Országos Fegyintézetekben 1885 (PDF)
    6.12. Gyermekvédelem 2015 (PDF)
    6.13. A család értékei (PDF)
    6.14. Fiatalok és az erõszak (PDF)
    6.15. A testület kontaktus-zavarairól (PDF)
    6.16. Fiatalkorú bûnelkövetõk... (PDF)
    6.17. Kiközösítés a fiatalkorú bûnözõk és a középiskolások körében (PDF)
    6.18. Flúgos futam (PDF)
    6.19. A gyakorlat mûhelyébõl (PDF)
    6.20. A fiatalkori bűnelkövetés jogszabályi változásai, különös tekintettel a javítóintézetekre. (PDF)
    6.21. Változó javítóintézet - javítóintézeti változások (PDF)
    6.22. A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatása. (PDF)
    6.23. A gyermekvédelem felelõsség(e) (PDF)
    6.24. A jogi evaluáció gyakorlata (PDF)

- Módszertan:
    6.25. A fegyelmi helyzetet befolyásoló problémák iskolánkban (PDF)
    6.26. Nevelőtanárként végzek szociális munkát (PDF)
    6.27. A diszlexiáról szerzett tudásunk rövid áttekintése (PDF)
    6.28. Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2004 (PDF)
    6.29. Büntetés és jutalmazás (PDF)
    6.30. Életkor és belátási képesség a magyar büntetőjogban (PDF)
    6.31. Életkor és belátási képesség a német és osztrák büntetõjogban (PDF)
    6.32. Havi értékelő foglalkozás (PDF)
    6.33. Stressz és kiégés (PDF)
    6.34. Mentor - mentorált tréning sorozat 2008. február-április (PDF)
    6.35. A növendékek pedig szökni fognak.?! (PDF)
    6.36. Szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozás (PDF)
    6.37. Fiatalkorú bűnelkövetők élettervezésének a vizsgálata családpedagógiai szempontból (PDF)

- Terápia:
    6.38. Aszódi drogtapasztalatok (PDF)
    6.39. Zeneterápia az Aszódi Javítóintézetben (PDF)
    6.40. Művészetterápia (PDF)
    6.40. Valóra-váltó program (PDF)
    6.41. Kovácsművészeti szaktábor (PDF)
    6.42. Örömre ítélve (PDF)
    6.43. Gondolatok, tények, tapasztalatok a diszlexiáról (PDF)


- Gondolatok:
    6.44. Pedagógusnapi gondolatok (PDF)
    6.45. Palackposta (PDF)
    6.46. Mit javít a javító? (PDF)
    6.47. A lélektan útja (PDF)


- Dolgozatok:
    6.48. A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben (PDF)
    6.49. A szeretet kint és bent (PDF)
    6.50. A bűntetés árnyékában (PDF)
    6.51. Fiatalkorú bűnelkövetok gyermekkora és a javítóintézetben eltöltött éveik pedagógiai vizsgálata (PDF)
    6.52. Költségvetési gyakorlat (PDF)
    6.53. Előzetes letartóztatás végrehajtása javítóintézetben (PDF)
    6.54. Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél - fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával (PDF)
    6.55. Életút-rajzok vizsgálata (PDF)
    6.56. Javítóintézeti nevelésre ítélt és elõzetes letartóztatásban levõ fiatalok jövõ-orientációja (PDF)
    6.57. A javítóintézeti nevelés (PDF)
    6.58. A javítóintézet szerepe a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésében (PDF)
    6.59. Kognitív folyamatok az agresszió hátterében (PDF)
    6.60. A javítóintézet a börtön elõszobája? (PDF)
    6.61. Fiatalkorú fogvatartottak nevelése egy empirikus kutatás tükrében (PDF)
    6.62. Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében (PDF)

7. Médiatár:
    7.01. Jelen
    7.02. Múlt
    7.03. Életképek
    7.04. HitéletKapcsolat

Hivatalos elnevezés: Emberi Erõforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság

Vezetők:

Igazgató
Puskás Péter
igazgató
tel.: +36 28 400 110/160
mobil: +36 30 597 9080
e-mail: igazgato@aszod-afi.hu
Igazgatóhelyettes
Korpás László
igazgatóhelyettes
tel.: +36 28 400 110/138
mobil: +36 20 319 4564
e-mail: igazgatohelyettes@aszod-afi.hu
Otthonvezetők
Rigó László
Tóth-Ilkó János

otthonvezetők
tel.: +36 28 400 110/142
mobil: +36 20 342 7895
          +36 30 864 9563
e-mail: otthonvezeto@aszod-afi.hu
Iskolavezető
Takács Pál György
iskolavezetõ
tel.: +36 28 400 110/104
mobil: +36 30 502 0938
e-mail: iskola@aszod-afi.hu
Ügyfélfogadás:

Igazgató ill. az általa megbízott ügykezelő:
Hétköznap 08 - 15 óráig

Időpontegyeztetés dr.Kurtsik Ilona titkárságvezetőnél:
tel.: +36 28 400 110/136
mobil: +36 30 597 9056


Elérhetőség

térkép
Térkép

Aszódi Javítóintézet
2170 Aszód Baross tér 2.

Tel: +36 28 400 110 | +36 30 864 9567
       +36 28 400 010 | +36 30 597 9107

Fax: +36 28 401 177

E-mail: titkárság: titk@aszod-afi.hu
           növendékügy: novugy@aszod-afi.hu

Honlap: www.aszod-afi.hu
Facebook: facebook.com/javitointezet